Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler - İlhan Üzülmez, Mahmut Koca E-Kitap İndir
Kategori(ler) Eğitim, Hukuk
Yayınevi Adalet Yayınevi
ISBN 9786257802680
Yıl 2020
Sayfa 1150
E-Kitabı İndir
Beğen (0) Sorun Bildir
NOT: Bu E-Kitapın Tanıtımı yapılmış olup İsterseniz Yukarıdaki İndir Butonundan "Satın Al" alabilirsiniz.

Açıklama

Bu basıda kitabın içeriği yeni suç tipleriyle zenginleştirilmiş. Türk Ceza Kanununun "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenen ve kişisel verilerin korunması amacıyla ihdas edilen "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" (TCK m. 135), "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme" (TCK m. 136) ve "Verileri Yok Etmeme" (TCK m. 138 ve 6698 sayılı Kanun m. 17/2, m. 7) suçları ile "Adliyeye Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenen "İftira" (TCK m. 267), "Suç Üstlenme" (TCK m. 270), "Suç Uydurma" (TCK m. 271) ve "Yalan Tanıklık" (TCK m. 272) suçları kitaba dahil edilmiş.

Bu basıda, ayrıca, son bir yıl içerisinde yapılan kanuni düzenlemelerle getirilen hükümler, ilgili suçların izahında göz önünde bulundurulmuş. Keza ele alınan suç tipleriyle ilgili olarak doktrin alanında yapılan çalışmalar ile Yargıtay tarafından verilen kararlar da değerlendirilerek ilgili yerlere işlenmiş.

(Önsözden)